NAGRADE NA 13. MEĐUNARODNOM FESTIVALU DJEČIJE POEZIJE

MLAĐA KATEGORIJA:

I NAGRADA

DARIS SINANOVIĆ, IV OŠ „Rifat Burdžević Tršo“ Novi Pazar

II NAGRADA

DAVID LAKETA, IV OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Banja Luka

JOVANA ČARKIĆ, III, OŠ “Jovan Sterija Popović” Vršac

SOFIJA DAMJANOVIĆ, III OŠ “Milena Pavlović Barili” Beograd

III NAGRADA 

ANĐELA BRDARIĆ, III OŠ “Mile Dubljević”Lajkovac

EMA DELJO, V OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde

IZA  GADNIK, V OŠ „Solkan“  POŠ Grgar

LEONID IVANOVSKI, IV OU “Goce Delčev” Prilep

MARIJA LOJANČIĆ, IV OŠ “Momir Pucarević” Nova Varoš

RASTKO ŽIVAK, IV OŠ „Nikola Tesla“ Beograd

RIALDA ŠAHMAN, III OŠ “Mustafa Pećanin” Rožaje

TARA VRANIĆ, III OŠ “Milena Pavlović Barili” Beograd

Specijalne nagrade (Nagrade Dečjeg kulturnog centra Beograd):

MATIC GOLOB, II OŠ Fram Fram

JANA NIKOLOSKA, II OU “Goce Delčev”  Prilep

 

STARIJA KATEGORIJA:

I NAGRADA

ANDREJ STOJANOVSKI, VII OU “Kočo Racin” Kumanovo

II NAGRADA

GAVRIL VUJIĆ, VII OŠ „Jovan Ristić“ Beograd

 

DOROTEJA DREVENŠEK, VIII OŠ Angela Besednjaka Maribor

BOŠKO KUKANJAC, VI OŠ “France Prešern” Beograd

DAMIR HADŽIĆ, VIII  Oš “Mustafa Pećanin” Rožaje

MARTA DUKIĆ, VIII OŠ „Nikola Tesla“ Beograd

III NAGRADA 

MARIJA JEREMIĆ, V OŠ Mile Dubljević”Lajkovac

NAJLA DELALIĆ, IX OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo

LEA ZELIĆ, VII OŠ Dobriše Cesarića  Zagreb

KATARINA SMRDEL, VI OŠ Brezovica pri Ljubljani

LAURA BILAFER, VI OŠ “Narodni heroj Sava Ilić” Dobrota Kotor

AHMED HALILBAŠIĆ, VII Prva osnovna škola Živinice

ANASTASIJA ĐORĐIEVSKA, VII OU “Aco Šopov” Skoplje

ANDREA KREMENOVIĆ, IX  OŠ “Georgi Stojkov Rakovski” Banja Luka

UROŠ TIRNANIĆ, VIII OŠ “Ratko Mitrović” Novi Beograd

 

Specijalne nagrade:

OGNJEN POPOVIĆ, IX OŠ “Petar Petrović Njegoš” Teslić

 

SPECIJALNE NAGRADE ORGANIZATORA:

MILENA BOGETIĆ, IX OŠ “Ratko ŽArić” Nikšić

SELENA BERIĆ, VIII OŠ “Georgi Stojkov Rakovski” Banja Luka

MIHAELA TALESKA,  IX OU “Nikola Karev” Kruševo