DODATAK

Imamo još jednog finalistu:

SARA MILENKOVIĆ, V Vatreni konji

Gepingen (Göppingen) – Nemačka, Dopunska škola na srpskom jeziku