KONAČNO! CRNA GORA – FINALISTI

 

 

Anastasija Roganović – VI2 Dobrota

OŠ “Olga Golović” Nikšić

 

Andrej Rutović, VII, Da sam kralj

OŠ “Sutjeska” Podgorica

 

Damir Hadžić, VIII  Kako se do pjesme raste

OŠ „Mustafa Pečanin“ Rožaje

 

Ema Perazić, IV, Dama

OŠ „M.M. Burzan“ Podgorica

 

Laura Biilafer, VI  Šta sam ja tvoje bako

OŠ “Narodni heroj Sava Ilić” Dobrota Kotor

 

Magdalena Bulajić, IX  Tako sam umorna

OŠ “Vuk Karadžić” Berane

 

Milica Garović, IX   Srce u srcu

OŠ “Miroslav Đurović” Rožaje

 

Rijalda Šahman, III, Zapalila sam kišu

OŠ ”Mustafa Pećanin” Rožaje

 

Una Stanković, V Pjesma o tati

OŠ “Pavle Rovinski” Podgorica

 

Milena Bogetić, IX Dječije carstvo

OŠ “Ratko Žarić” Nikšić