MAKEDONIJA FINALISTI

 

 

Anastasija Đorđievska, VII, Detstvoto vo mojata tatkovina

OOU “Aco Šopov” Skoplje

 

Andrea Markovska, VII Ljubov humana poraka

OU “Stiv Naumov” Bitola

 

Andrej Stojanovski, VII Našiot izvor biseren

OU „Kočo Racin“ Kumanovo

 

Ilija Ambarkov, VII Javorite stari/Nasmevki

OU „Sv. Kiril i Metodij“ Veles

 

Jana Kostovska, IX Jas, životot i ušte nešto

OU “Joakim Krčovski” Skopje

 

Jana Nikoloska, II, Pesna za mojot tatko

OU “Goce Delčev” Prilep

 

Leonid Ivanoski, IV Koga vrne dožd

OU “Goce Delčev” Prilep

 

Matej Milosievski, IX Nepromisleni prašanja

OU “Jan Amos Kamenski” Skopje

 

Mihaela Taleska, IX  Na zapiraj, odi!

OU “Nikola Karev” Kruševo

 

Sara Jovanova, VI Zvezdi

OU “Sv. Kliment Ohridski” Makedonski Brod

 

Aleksandra Topuzovska, VII Sreća

OU “Aco Šopov” s. Ljubanci Skopje