FEDERACIJA BIH – FINALISTI

 

Adna Humačkić, VII Nikad

OŠ “Blagaj” Mostar

 

Amila Karamović VII Zeko i rijeka

OŠ „Vražići“ Velino Selo Čelić

 

Ahmed Halilbašić, VII   Leptir/Kiša

OŠ “Prva osnovna škola Živinice”  Živinice

 

Amina Šarić VI Radujem se

OŠ “Blagaj” Mostar

 

Elma Sijarić VII Mi djeca želimo mir

OŠ „Vražići“ Čelić

 

Ema Deljo, V  Poruka odraslim

OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

 

Hanija Mulahusejnović, IV Ljubav je/Osmijeh

OŠ „SOKO“ – Područna škola Škahovica Gračanica

 

Haris Halilbašić, VII   Tražim te

OŠ “Prva osnovna škola Živinice”  Živinice

 

Malik Ćehović, VII Volim

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

 
 
Naila Delalić, IX  Boje
OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo