NAGRADE NA 12. MEĐUNARODNOM FESTIVALU DJEČIJE POEZIJE

NAGRADE NA 12. MEĐUNARODNOM FESTIVALU DJEČIJE POEZIJE

APSOLUTNI POBJEDNIK FESTIVALA – „MALA PRINCEZA DJEČIJEG CARSTVA“

ZALA CASARVII OŠ Angela Besednjaka, Maribor

I NAGRADA U MLAĐOJ KATEGORIJI

EMA DELJO, IV “Husein ef. Đozo” Goražde

I NAGRADA U STARIJOJ KATEGORIJI

GAVRIL VUJIĆ, VI OŠ „Jovan Ristić“ Beograd

„Mala princeza“ je dobila na poklon statuu „Djećijeg carstva“, dar Umjetničke livnice „Jeremić“ iz Beograda.

„Mala princeza“ i prvonagrađeni u obe kategorije dobili su na poklen tablete (dar „Alfoma“ iz Banjaluke).